Tujuan Kehadiran Al-Qur’an

Al-Quran secara garis besar menghimpun tiga materi pokok yakni rahmat, keesaan dan keadilan. Berdasarkan materi pokok tersebut dapat dirumuskan tiga

Baca Selengkapnya

Asbabu An-Nuzul

Asbabu al-nuzul ialah suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang menjadi sebab trunnya ayat Al-Quran. atau suatu pertanyaan yang diajukan kepada

Baca Selengkapnya

Pengantar Ulumu Al-Quran

Kata ulum adalah bentuk jama’ dari kata ilmu, karenanya kata ulum diartikan sekumpulan ilmu. Dalam kajian ulum Al-Quran, paling tidak

Baca Selengkapnya

TERTAWA YANG MEMATIKAN HATI ?

  Setiap individu yang hidup didunia pasti selalu mengharapkan kebahagiaan, adapun realisasi kebahagian itu mereka curahkan dengan berbagai bentuk, seperti

Baca Selengkapnya

Mengenal Macam-Macam Nafsu

  Nafsu dalam bahasa arab diartikan dengan jiwa, adapun definisi umumnya  adalah suatu kehendak tak ada batas yang ada pada

Baca Selengkapnya

Tiga Nasihat Penting Imam Syafii

  Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafii, setiap muslim di indonesia dan di dunia pasti tahu betul siapa Imam

Baca Selengkapnya

Berkenalan Dengan Wali Allah di Dunia

  Kata wali adalah sebuah kata yang berkonotasi memilukan di antara masyarakat kita terkhusus di Indonesia. Hal selaras dengan kenyataan

Baca Selengkapnya

Bagaimana Menyikapi Anak Indigo

Belakangan ini banyak terjadi musibah yang luar biasa dahsyat dan setiap musibah yang menimpa kita selalu di hubung-hungkan dengan ramalan

Baca Selengkapnya

Definisi Al-Quranul Karim

Al-Quran secara bahasa adalah bentuk mashdar (قرأ: membaca) yang bermakna (تلا: membaca), atau bermakna (جمع: mengumpulkan), kamu katakan (قرأ قرءا

Baca Selengkapnya
Advertisment ad adsense adlogger