Asbabu An-Nuzul

Asbabu al-nuzul ialah suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang menjadi sebab trunnya ayat Al-Quran. atau suatu pertanyaan yang diajukan kepada

Baca Selengkapnya

Makna Al-Quran

Dalam khazanah ulumu Al-Quran, setidaknya terdapat tiga pendapat ulama tafsir terkait akar kata Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat, Al-Quran berasal dari

Baca Selengkapnya

Pengantar Ulumu Al-Quran

Kata ulum adalah bentuk jama’ dari kata ilmu, karenanya kata ulum diartikan sekumpulan ilmu. Dalam kajian ulum Al-Quran, paling tidak

Baca Selengkapnya

Al-Quran Pedoman Hidup Manusia

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia yang mau

Baca Selengkapnya

Naskh dan Mansukh dalam Al-Qur’an

  مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Baca Selengkapnya

Pengantar Tafsir Al-Qur’an

  Sesungguhnya hal yang paling berhak diperhatikan ilmunya dan dicapai puncak ma’rifatnya, adalah ilmu yang diridhoi Alah dan yang menunjukkan

Baca Selengkapnya

Definisi Al-Quranul Karim

Al-Quran secara bahasa adalah bentuk mashdar (قرأ: membaca) yang bermakna (تلا: membaca), atau bermakna (جمع: mengumpulkan), kamu katakan (قرأ قرءا

Baca Selengkapnya
Open chat
Advertisment ad adsense adlogger