nahwu dasar

Bahasa Arab

Jenis-jenis Kam

Kam (كم) mempunyai dua jenis penggunaan; Istifhamiyah dan Khobariyah. Masing-masing digunakan di awal kalimah, apabila digunakan pada kalam istifham/pertanyaan maka

Read More
Bahasa Arab

Mengenal Tanda-tanda I’rab

Matan: “I’rab rafa’ memiliki empat tanda, yaitu dhammah, wawu, alif dan nun.” Syarah: Pembaca dapat mengetahui suatu kata marfu’ atau

Read More
Bahasa Arab

Irab

  Beliau berkata (Syekh Al-Ajrum): I’rob ialah perubahan akhir-akhir kalimat disebabkan perbedaan ‘amil-‘amil (faktor perubah) yang masuk atasnya baik berupa

Read More
Bahasa Arab

Ciri-Ciri Fiil (Kata Kerja)

  MATAN والفعل يعرف بقد، والشين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. “Ciri-ciri fi’il adalah didahului oleh qad, huruf sin, saufa, dan

Read More
Bahasa Arab

Pengantar Ilmu Nahwu

Bagian Pertama Dasar-dasar Ilmu Nahwu Ketahuilah wahai penuntut ilmu, ketahuilah Allah menyayangiku dan begitupula dirimu bahwa sesungguhnya sudah selayaknya bagi

Read More
Bahasa Arab

Mengenal Tanda-tanda Isim

  Isim dan fi’il  ada yang mu’rob, yaitu kalimah (kata) yang mengalami perubahan di akhirnya. Juga isim dan  fi’il ada

Read More
Bahasa Arab

Macam-macam Isim (3)

  Isim Mu’rob dan Isim Mabni  الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لإختلاف العوامل الداخلة عليها I’rob adalah perubahan akhir kalimah

Read More
Bahasa Arab

Macam-macam Isim (2)

  Pembagian isim 2 Isim di lihat dari kuantitas nya di bagi kepada tiga yaitu isim mufrod, mutsanna dan jama’.

Read More
Bahasa Arab

Macam-macam Isim (1)

  Pembagian Isim 1 Dilihat dari aspek bilangan nya, isim terbagi kepada tiga bagian, yaitu: Isim mufrod الاِسْمُ المُفْرَدُ Isim

Read More
Advertisment ad adsense adlogger