keutamaan shahabat

Sirah

Usman bin Affan (2)

  Sosok Sahabat ini tidak diragukan kemuliaannya baik secara personal ataupun secara kiprahnya. Namun kalaulah kita secara personalnya selain dia

Read More
Sirah

Usman bin Affan (1)

  Dia adalah Usman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di

Read More
Sirah

Umar Bin Khattab (4)

  Nasehat Emas Umar bin Khattab: “Wahai manusia, tidakkah kita telah mengenal kalian, jikalau di depan kita adalah Nabi Shallallahu

Read More
Sirah

Umar Bin Khattab (3)

  Secercah Lembaran Putih Kehidupan Umar bin Khattab Apakah Keliling Umar Kau Ikuti? Berkata Thalhah bin Ubaidillah RA: “Umar keluar

Read More
Sirah

Umar Bin Khattab (2)

  Umar sang Khalifah kedua ini memiliki keistimewaan yang sangat agung diantara para sahabat, diantaranya: Al-Quran turun sesuai sikapnya Dari

Read More
Sirah

Umar bin Khattab (1)

  Dialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, Dia masuk Islam di tahun keenam dari masa kenabian dan

Read More
Sirah

Abu Bakar As Shiddiq (2)

Pendirian Abu Bakar As Shiddiq Satu: Seorang yang meproklamirkan keimanannya Abu Bakar As Shiddiq seorang shahabat yang luar biasa, tatkalah

Read More
Sirah

Keutamaan Shahabat Radhiyallahu ‘Anhum

Sebagaimana kita ketahui, Shahabat yang bersama Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terbaik yang senantiasa menemaninya dalam iman dan dakwah selama

Read More
Advertisment ad adsense adlogger