kitab

Sirah

Ka’bah dan Sejarahnya

Arab adalah negeri, dimana Nabi Muhammad SAW kecil dilahirkan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dizaman dahulu, sebagaimana di ungkap para sejarawan,

Read More
HaditsUmdatul Ahkam

Mengenal Kitab ‘Umdatul Ahkam

  Kitab  ’Umdatul Ahkam atau lengkapnya عمدة الأحكام من كلام خير الأنام adalah kitab hadits ahkam (hadits-hadits hukum) yang disusun oleh Al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi (w.

Read More
Bahasa Arab

Al-Muyassar Fi Ilmin Nahwi

Kitab Al-Muyassar Fii Ilmin Nahwi karangan Ustadz Aceng Zakariya adalah sebuah kitab yang membahas kaidah ilmu nahwu dengan sangat ringkas

Read More
Download

Al-Arabiyyah Baina Yadaik

Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini merupakan salah satu kitab terbaik untuk dapat mempelajari dan menguasai bahasa Arab secara cepat. Kitab

Read More
Download

Al-Arabiyyah Lin Naasyi’iin

Al-Arabiyyah Lin-Nasyi`iin merupakan kitab pelajaran bahasa Arab yang diterbitkan oleh Kementrian Penerangan Saudi Arabia yang termasuk generasi pertama yang dipakai

Read More
Download

Silsilah Ta’limil Lughah Al-Arabiyyah

Merupakan kurikulum program persiapan bahasa Arab (I’dad Lughowy) di Universitas Imam Muhammad Ibnu Su’ud Al-Islamiyyah. Banyak digunakan di berbagai negara

Read More
Advertisment ad adsense adlogger