nahwu

Bahasa ArabSyarh Alfiyah

Muqaddimah Alfiyah Ibnu Malik

المقدمة قَـالَ مُحَمَّد هُوَ ابنُ مَـالِكِ # أَحْمَدُ رَبِّي اللَّهَ خَيْرَ مَالِكِ Muhammad Ibnu Malik berkata: # Aku memuji kepada

Read More
Bahasa Arab

Jenis-jenis Kam

Kam (كم) mempunyai dua jenis penggunaan; Istifhamiyah dan Khobariyah. Masing-masing digunakan di awal kalimah, apabila digunakan pada kalam istifham/pertanyaan maka

Read More
Bahasa Arab

ALIF SEBAGAI PENGGANTI DHOMMAH

ALIF SEBAGAI PENGGANTI DHOMMAH Telah berkata muallif (ibnu al jurrum) : وَأَمَّاالأَلِفُ فَتَكُوْنُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي تَثْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ خَاصَةً dan

Read More
Bahasa Arab

Mengenal Tanda-tanda I’rab

Matan: “I’rab rafa’ memiliki empat tanda, yaitu dhammah, wawu, alif dan nun.” Syarah: Pembaca dapat mengetahui suatu kata marfu’ atau

Read More
Bahasa Arab

Irab

  Beliau berkata (Syekh Al-Ajrum): I’rob ialah perubahan akhir-akhir kalimat disebabkan perbedaan ‘amil-‘amil (faktor perubah) yang masuk atasnya baik berupa

Read More
Bahasa Arab

Ciri-Ciri Fiil (Kata Kerja)

  MATAN والفعل يعرف بقد، والشين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. “Ciri-ciri fi’il adalah didahului oleh qad, huruf sin, saufa, dan

Read More
Bahasa Arab

Al-Jam’u

dalam kajian ilmu nahwu ada unsur yang disebut jam’a mudzakaar saalim dan jam’a muannats salim. Untuk jam’a mudzakkar salim perubahannya

Read More
Bahasa Arab

Apakah ” إذا ” Huruf atau Isim ?

Apakah ” إذا ” Huruf atau Isim ? Pengertian إذا Bila suatu hari ada orang yang bertanya kepada kita dengan

Read More
Bahasa Arab

AN-NAKIROH DAN AL-MA’RIFAH

AN-NAKIROH DAN AL-MA’RIFAH Dalam ilmu nahwu kita sering mendengar istilah ”kalimah” yang memiliki arti  ”kata”. Dan kalimah terbagi kedalam tiga

Read More
Bahasa Arab

Pengertian Kalam

Dan padanya terdapat dua permasalahan: Permasalahan yang pertama; Apa pengertian kalam menurut para ahli nahwu? الكلام: هو ما تركب من

Read More
Advertisment ad adsense adlogger